Quay lại

Bản tin 09-11-2015 - Giao dịch phân hóa ở các mã blue-chip - HPG, HT1

Nhận định thị trường

09/11/2015

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về gần các vùng hỗ trợ 595 – 600 của chỉ số VN-Index và 80.5 của chỉ số HNX-Index trong vài phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo xung lượng, chúng tôi đánh giá xung lượng ngắn hạn và chỉ báo dòng tiền vẫn có chiều hướng giảm trong ngắn hạn cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và chúng tôi đánh giá thấp khả năng vượt các vùng kháng cự 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center