Quay lại

Bản tin 09-10-2018 - Thị trường đi ngang, chấm dứt chuỗi giảm điểm – MWG, PVT

Nhận định thị trường

09/10/2018

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index đã chuyển từ Tích cực xuống mức Trung tính để đồng pha với tín hiệu của VN-Index và VN30. Ngưỡng hỗ trợ MA50 của các chỉ số này đang lần lượt nằm tại 985 điểm, 960 điểm và 112 điểm đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index. Trong khi đó, tín hiệu ngắn hạn của VNMidcap và VNSmall vẫn duy trì khả quan hơn nhóm chỉ số chủ chốt khi vẫn nằm ở trạng thái Tích cực với ngưỡng hỗ trợ MA20 đang nằm tại 1053 và 850 điểm.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center