Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 09-10-2017 - Thị trường tăng nhẹ vượt mốc 860 điểm

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì Tích cực đối với VN-Index. Hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số đang nằm tại vùng 855-860 điểm trong khi kháng cự ngắn hạn nằm tại vùng 875-880 điểm. Trong khi đó, tín hiệu của VNSmallcap được cải thiện một mức từ Tiêu cực lên Trung tính, đồng pha với tín hiệu của HNX-Index và VNMidcap, mặc dù vậy, xung lực tăng không mạnh.