Từ ngày 19/1/2024, Trung tâm phân tích sẽ được chuyển sang Vietcap IQ
toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 08-07-2019 - Thị trường giảm điểm với ảnh hưởng VHM và nhóm Ngân hàng - PVT

Nhận định thị trường

08/07/2019

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index bị chuyển lại về mức Tiêu cực với hỗ trợ gần nhất tại 103 điểm, trong khi đó tín hiệu của VN-Index và VN30 vẫn duy trì Tích cực với hỗ trợ MA10 lần lượt tại 963 điểm và 870 điểm nhưng bước đầu cho thấy sự suy yếu khi đóng cửa dưới đường MA5 ngày đang nằm tại 968 điểm và 874 điểm. Bên cạnh đó, tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN30 cũng quay về trạng thái Tiêu cực ở phía dưới đường MA50 ngày.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center