toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 07-06-2011 Thông tin tích cực về khả năng chính phủ sẽ can thiệp để củng cố thị trường giúp cải thiện nhà đầu tư

Nhận định thị trường

08/06/2011

Cả hai sàn tăng điểm trên thông tin tích cực (1) chính phủ yêu cầu các Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính và NHNN đề xuất những giải pháp để bình ổn thị trường chứng khoán và bất động sản,

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center