Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-08-2018 - Thị trường đi ngang, GAS đóng góp nhiều điểm nhất - CII, GTN, PVD

Quan điểm kỹ thuật: Hiện tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của hầu hết các chỉ số chứng khoán (trừ VNSmallcap chuyển tín hiệu sang Trung tính) vẫn duy trì ở mức Tích cực, tuy nhiên có sự phân hóa nhất định về độ mạnh yếu. Cụ thể, VN-Index và VNMidcap vẫn duy trì phía trên đường hỗ trợ MA5 ngày đang nằm tại 955 điểm và 995 điểm trong khi VN30 và HNX-Index đã trượt nhẹ xuống dưới đường trung bình động này và đang có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ của đường MA10 ngày tại khu vực 933 điểm và 105,5 điểm.