Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 06-03-2015 - Các mã ngành điện tăng nhờ giá điện tăng - Kết quả cơ cấu FTSE Vietnam - Cập nhật DPM

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể lấy lại đà hồi phục trong các phiên giao dịch tới và khối lượng giao dịch sẽ tiếp tụ cải thiện trên mức trung bình 20 phiên, đặc biệt chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có thể kiểm định lại mức 605 của chỉ số VN-Index.