Bản tin 06-02-2018 - Thị trường giảm mạnh ngày thứ hai liên tiếp nhưng thu hẹp đà giảm khi chốt phiên - GAS, MWG, HII, PLP

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Mặc dù tín hiệu ngắn hạn của tất cả các chỉ số đều chuyển về mức Tiêu cực, nhưng hiệu ứng bắt đáy tốt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt cùng với việc VN-Index và VN30 trụ được phía trên hỗ trợ trung hạn MA50 sẽ cho phép thị trường xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật. Chúng tôi dự đoán trong kịch bản tốt, VN-Index và VN30 có thể tăng lần lượt lên vùng 1060 và 1050 điểm. Các chỉ số khác đại diện cho nhóm vốn hóa thấp hơn cũng có thể xuất hiện nhịp hồi phục mang tính chất hiệu ứng.
play
/en/research-center