Bản tin 05-09-2019 - VN-Index giảm điểm vào cuối phiên - TCB, SSI

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn hiện đang ở mức Tiêu cực đối với tất cả các chỉ số chứng khoán hai sàn. Trong khi đó, trạng thái kỹ thuật trung hạn của VN-Index và VN30 đã bị chuyển từ Tích cực xuống Trung tính sau khi hai hỗ trợ MA50 tại 978 điểm và MA200 tại 887 điểm bị vi phạm. Với sự xấu đi của các tín hiệu kỹ thuật, sự thận trọng của bên mua sẽ có chiều hướng gia tăng.
play
/en/research-center