Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-12-2012 - Thị trường tăng điểm vào cuối phiên

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ có nhịp điều chỉnh trong phiên nếu cả hai chỉ số có mức tăng mạnh trong những phiên tới. Tuy nhiên, các mức 390 và 52.5 vẫn là mức kháng cự mạnh và là mức mục tiêu cho xu hướng tăng ngắn hạn này. Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy các mã cổ phiếu Penny bên sàn HNX có thể sẽ biến động mạnh trong những phiên tới.