toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 04-10-2011 - Vingroup công bố sáp nhập CTCP Vinpearl và CTCP Vincom.

Nhận định thị trường

04/10/2011

Chiều thứ Ba, Tập đoàn Vingroup gửi văn bản chính thức lên SSC về việc sáp nhập CTCP Vinpearl và CTCP Vincom. Sau khi hoàn thành sáp nhập, doanh nghiệp sẽ hoạt động dưới tên mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn Vingroup). Chủ tịch HĐQT và TGĐ các công ty sẽ xây dựng phương án sáp nhập, thực hiện các thủ tục cần thiết, và trình xin ý kiến vào cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sắp tới. Theo kế hoạch này, sau khi sáp nhập, cổ phiếu VPL sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center