toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 04-07-2011 VCSC vinh dự đón nhận hai giải thưởng từ tạp chí Alpha Southeast Asia – Thị trường với nhiều tín hiệu trái chiều, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn thận trọng - NHNN giảm lãi suất thị trường mở (OMO) nhưng chưa thể xem đây là tín hiệu nới lỏng

Nhận định thị trường

05/07/2011

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vinh dự đón nhận hai giải thưởng của tạp chí Alpha Southeast Asia ở hạng mục “Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất” và “Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa tốt nhất”.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center