Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 04-03-2015 - VNI vượt mốc 600 điểm - GAS mua lại 10 triệu cổ phiếu quỹ trong Quý 1/2015

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng và có các nhịp rung lắc trong phiên tới, đặc biệt khối lượng giao dịch có thể sẽ tiếp tục được cải thiện. Đồng thời, các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã xuất hiện tín hiệu tích cực kể từ sau các phiên điều chỉnh trước đó và các chỉ báo trạng thái xu hướng vẫn duy trì đà tăng cho nên thị trường đang trong giai đoạn biến động mạnh cả về điểm số và thanh khoản theo chiều hướng tích cực.