Bản tin 03-10-2012 - Đà giảm chấm dứt nhưng niềm tin thị trường còn thấp

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

Quan điểm của chúng tôi: Thị trường chấm dứt đợt giảm kéo dài nhưng nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn lấy lại niềm tin. Chúng tôi nhận thấy cả hai chỉ số tăng từ các ngưỡng hỗ trợ 383 điểm và 53 điểm lên ngưỡng cao nhất trong ngày rồi sau đó giảm trở lại lúc chốt phiên. Chỉ số VNI đóng cửa tại ngưỡng 385 điểm, chỉ tăng 0,3% và chỉ số HNI đóng cửa tại ngưỡng 54,2 điểm, tăng 0,46%.
play
/en/research-center