Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-12-2015 - Điều chỉnh kỹ thuật

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi đánh giá hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục nhịp hồi phục kỹ thuật trong hai phiên giao dịch cuối tuần và kiểm định vùng kháng cự 580 – 585 của chỉ số VN-Index và 81.5 của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy dòng tiền ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại, nhưng các mô hình đảo chiều vẫn chưa hình thành rõ ràng trên hai chỉ số và chủ yếu đây vẫn là nhịp hồi phục kỹ thuật cho nên các nhà đầu tư cần tiết chế hưng phấn ở các nhịp tăng điểm.