Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-10-2018 - Thị trường tăng điểm trở lại nhờ VIC, BID

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index tạm chuyển xuống mức Trung tính với hỗ trợ MA20 tại 114 điểm có thể sẽ được kiểm định. Trong khi đó, nhóm chỉ số sàn HOSE vẫn duy trì tín hiệu Tích cực, nhưng độ mạnh của tín hiệu VN-Index và VN30 tốt hơn so với nhóm VNMidcap và VNSmallcap.