Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 02-01-2020 - Thị trường khởi đầu năm mới 2020 tích cực - PMI - MSN, VIC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index được cải thiện lên mức Tích cực với kháng cự tại 103,3 điểm, đồng pha với tín hiệu hiện tại của VN-Index và VN30. Tín hiệu của chỉ số VNMidcap vẫn duy trì ở mức Trung tính còn của VNSmallcap vẫn giữ ở mức Tiêu cực. Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thị trường đang có dấu hiệu của một vùng đáy và trong phiên ngày mai, chỉ số đại diện VN-Index có thể kiểm định kháng cự đầu tiên của việc xác nhận đáy là ngưỡng 968 điểm. Dự báo, VN-Index