toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

Bản tin 01-06-2011 Ngân hàng nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc USD – Hoãn tăng giá điện

Nhận định thị trường

02/06/2011

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng USD từ 6% lên 7%. Trong ngày 1/6, NHNN quyết định tăng dự trữ bắt buộc bằng USD từ 6% lên 7% tổng tiền gửi, sau khi điều chỉnh từ 4% lên 6% trong tháng 4.

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center