Trái phiếu riêng lẻ

Quy định giao dịch Trái phiếu Doanh nghiệp Phát hành riêng lẻ (TPRL) tại sàn HNX

1. Quy định chung:

Phiên giao dịch

Phương thức giao dịch 

Giờ giao dịch

Đơn vị giao dịch

Ngày thanh toán

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận 

09h00 – 11h30

- Đơn vị khối lượng giao dịch: 01 trái phiếu

- Khối lượng giao dịch tối thiểu: 01 trái phiếu.

- Đơn vị yết giá: 01 đồng

T+0

Nghỉ trưa

11h30 – 13h30

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 14h45


2. Đối tượng giao dịch:

Khi mua TPRL, Nhà đầu tư phải đáp ứng là Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐT CK CN)

Xem hướng dẫn cách xác định NĐT CN CN tại đây.


3. Phương thức giao dịch: gồm có hai hình thức:

 • Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó Nhà đầu tư thông qua Vietcap thực hiện lệnh chào mua, chào bán với cam kết chắc chắn vào hệ thống giao dịch của HNX hoặc Nhà đầu tư lựa chọn các lệnh đối ứng phù hợp đã được nhập vào hệ thống để thực hiện giao dịch;
 • Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán đã thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch từ trước và thực hiện giao dịch thông qua Vietcap và Công ty chứng khoán đối ứng.


4. Phương thức thanh toán:

Thanh toán tức thời theo từng giao dịch: Nhà đầu tư bên bán nhận được tiền và Nhà đầu tư bên mua nhận được trái phiếu ngay sau khi giao dịch được khớp lệnh. 


5. Thuế, Phí giao dịch:

 • Các loại thuế phát sinh khi chuyển nhượng trái phiếu sẽ được Vietcap khấu trừ theo quy định hiện hành.
 • Phí giao dịch TPDN riêng lẻ áp dụng tại Vietcap như sau:

Loại giao dịch

Phí GD với Vietcap

Phí ngân hàng thanh toán

Giao dịch Sản phẩm V-Bonds

0.02% giá trị giao dịch

 Miễn phí

Giao dịch Sản phẩm khác

0.05% giá trị giao dịch


6Sửa, hủy lệnh giao dịch:

Khách hàng có nhu cầu thay đổi Hủy/ Sửa lệnh vui lòng liên hệ nhân viên quản lý tài khoản (NVQL). Theo đó, NVQL sẽ kiểm tra trạng thái lệnh và thực hiện hủy/ sửa lệnh theo quy định của SGDCK như sau:

 • Lệnh chưa xác lập (chưa khớp): Được được sửa/ hủy lệnh.
 • Lệnh đã được xác lập: Không được phép sửa/hủy lệnh.

Powered by Froala Editor

Các bước thực hiện tại  Vietcap :

I. Đăng ký tài khoản giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ (TPRL):

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng khoán (xem hướng dẫn mở tài khoản tại đây). 

Bước 2: Đăng ký dịch vụ giao dịch TPRL (  Giấy đề nghị đăng ký/ hủy đăng ký/ điều chỉnh tài khoản giao dịch trái phiếu riêng lẻ  Bộ Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu kèm theo.)

*** Lưu ý: Nhà đầu tư được đặt lệnh vào ngày T+1, với ngày T là ngày hoàn tất đăng ký giao dịch TRRL lên VSDC.

II.  Quy trình giao dịch TPRL với Vietcap:

Bước 1:  Kiểm tra số dư tài khoản trước khi đặt lệnh:

 • Đối với lệnh bán TPRL, Khách hàng phải có đủ số lượng trái phiếu đặt bán;
 • Đối với lệnh mua TPRL, Khách hàng cần có đủ tiền mua; (xem hướng dẫn nộp tiền  tại đây).

Bước 2:  Ký hồ sơ trước khi đặt lệnh:

*** Lưu ý:  Phiếu lệnh và Phụ lục V phải gửi hồ sơ gốc về cho Vietcap trước khi giao dịch.

Bước 3:  Sau khi khớp lệnh:

 • Vietcap gửi tin nhắn SMS cho Khách hàng ngay sau khi khớp lệnh và gửi thông báo kết quả giao dịch cuối ngày qua email đăng ký của Khách hàng.
 • Hoặc Khách hàng xem số dư tiền/ trái phiếu trên sub 81 tại các ứng dụng của Vietcap.

Bước 4:  Thanh toán:

 • Phương thức đang áp dụng theo quy định hiện hành của HNX là thanh toán tức thời.
 • Khách hàng nhận tiền bán/ trái phiếu ngay sau khi khớp lệnh.

Để đươc tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với nhân viên môi giới chăm sóc tài khoản (nếu có) hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số (028) 8882 6868 - TP. Hồ Chí Minh; (024) 62626999 – Hà Nội

Powered by Froala Editor