THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VIETCAP ĐẠT ĐƯỢC LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 228 TỶ ĐỒNG TRONG Q1 2024

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (HOSE: VCI, “Vietcap” hoặc “Công ty”) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 (Q1 2024).

Tóm tắt kết quả tài chính Q1 2024

Lợi nhuận trước thuế (LNTT): Trong Q1 2024, Vietcap ghi nhận LNTT đạt 228 tỷ đồng, tăng 53% so với Q4 2023 và tăng 182% so với Q1 2023. 

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE trượt 12 tháng gần nhất của Vietcap đạt 7,9% trong Q1 2024 (10,5% nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản theo giá thị trường được ghi nhận trong Vốn chủ sở hữu). 

Tổng vốn chủ sở hữu (VCSH): Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng VCSH của Vietcap đạt 8.177 tỷ đồng — tăng 11% so với cuối năm 2023.

Phân tích kết quả kinh doanh theo từng mảng trong Q1 2024

Mảng môi giới

  • Trong Q1 2024, mảng môi giới ghi nhận doanh thu đạt 186 tỷ đồng (tăng 30% so với Q4 2023) và LNTT đạt 65 tỷ đồng (so với 12 tỷ đồng trong Q4 2023). Vietcap đứng thứ 6 trên HOSE với thị phần môi giới là 5,57%, tăng từ mức 4,60% trong Q4 2023. 

Mảng Ngân hàng Đầu tư

  • Trong Q1 2024, mảng Ngân hàng Đầu tư  ghi nhận doanh thu đạt 4 tỷ đồng (giảm 76% so với Q4 2023) nhưng ghi nhận khoản lỗ ròng 6 tỷ đồng (so với mức lỗ ròng 9 tỷ đồng trong Q4 2023). Phòng Ngân hàng Đầu tư của Vietcap đang trong quá trình thực hiện các thương vụ tư vấn đáng chú ý. 

Mảng Đầu tư 

  • Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu Q1 2024 đạt 433 tỷ đồng (giảm 3% so với Q4 2023 nhưng tăng 111% so với Q1 2023) và LNTT đạt 126 tỷ đồng (tăng 24% so với Q4 2023). Trong Q1 2024, Vietcap đã thực hiện một số giao dịch cổ phiếu như FPT, MBB, HPG và MCH cùng các cổ phiếu khác. 

Mảng Cho vay Ký quỹ (Margin)

  • Mảng cho vay ký quỹ đạt doanh thu 190 tỷ đồng trong Q1 2024 (giảm 5% so với Q4 2023) và LNTT đạt 42 tỷ đồng (giảm 5% so với Q4 2023 nhưng tăng 14% so với Q1 2023).
  • Dư nợ cho vay ký quỹ của Vietcap tính đến cuối tháng 3/2024 đạt 8.573 tỷ đồng (tăng 7% so với cuối năm 2023).

Phân tích Bảng cân đối kế toán Q1 2024

  • Các khoản nợ của Vietcap tính đến cuối tháng 3/2024 là 10.240 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2023. Tất cả các khoản nợ này đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động cho vay ký quỹ.
  • Tỷ lệ tổng nợ trên VCSH của Vietcap tăng lên 125,2% vào cuối tháng 3/2024 so với mức 121,8% vào cuối năm 2023.
  • Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của Vietcap đạt 19.545 tỷ đồng — tăng 13% so với cuối năm 2023.

Các sự kiện doanh nghiệp đáng chú trong Q1 2024 

  • Tháng 1/2024, Vietcap đã ký kết khoản vay hợp vốn trị giá 34 triệu USD với Quyền chọn Greenshoe cho khoản vay lên đến 100 triệu USD. Khoản vay được Ngân hàng SinoPac và Ngân hàng Kaohsiung – chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu xếp. 


Tiêu điểm Báo cáo Kết quả Kinh doanh
Powered by Froala Editor