Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, chứng khoán Vietcap hoàn thành 69% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm khi đạt 868 tỷ đồng…

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số cổ phiếu lưu hành của Vietcap là 330 triệu cổ phiếu; Tổng vốn chủ sở hữu là 5.303 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.
Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số cổ phiếu lưu hành của Vietcap là 330 triệu cổ phiếu; Tổng vốn chủ sở hữu là 5.303 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 và 6 tháng đầu năm với các chỉ tiêu đều vượt xa kế hoạch. Cụ thể, doanh thu thuần quý 2/2021 đạt 879 tỷ đồng, tăng mạnh 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vietcap ghi nhận doanh thu đạt 1.662 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2020 đạt 790 tỷ đồng) và hoàn thành 81% kế hoạch cả năm 2021 (2.050 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 504 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ ( (311 tỷ đồng). Nửa đầu năm công ty đạt 868 tỷ đồng, tăng 117%, tương ứng 69% kế hoạch 2021 (1.250 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng, Vietcap ghi nhận lợi nhuận trước thuế là 868 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ năm 2020 (400 tỷ đồng) và hoàn thành 69% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 1.250 tỷ đồng).

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 6 tháng 2021 đạt 2.111 đồng, tăng mạnh 116%; tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) so với cùng kỳ 2020.

Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong năm 2020.
Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong năm 2020.
Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021.
Bảng cơ cấu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo mảng hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2021.

Hoạt động giao dịch sôi nổi từ khối khách hàng trong nước tiếp tục hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 126%. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài được cải thiện giúp doanh thu môi giới tổ chức tăng 73% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2021, tổng giá trị giao dịch chứng khoán trên ba sàn giao dịch tăng 48% so với quý 1/2021 và tăng 281% so với cùng kỳ 2020. Vietcap xếp thứ năm tính theo thị phần môi giới trên HOSE trong quý 2/2021 với thị phần môi giới đạt 5%. Tính chung trong 6 tháng 2021, Vietcap ghi nhận lợi nhuận mảng môi giới đạt 144 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ 2020.

Mảng Ngân hàng Đầu tư ghi nhận doanh thu 3 tỷ đồng và lỗ trước thuế 5 tỷ đồng. Trong 6 tháng, khoản lỗ trước thuế của dịch vụ này là 24 tỷ đồng. Bộ phận Ngân hàng Đầu tư đã thực hiện giai đoạn cuối của một số thương vụ lớn như bán 49% cổ phần FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation, thương vụ IPO và niêm yết công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXG) và thương vụ Masan Group mua 20% cổ phần của Phúc Long Heritage. Doanh thu từ các thương vụ kể trên chưa được ghi nhận trong nửa đầu 2021 do vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục liên quan.


Mảng Đầu tư ghi nhận doanh thu 526 tỷ đồng trong quý 2/2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 382 tỷ đồng, lần lượt tăng 143% và 48% so với cùng kỳ 2020. Trong quý 2/2021, Vietcap đã giảm vị thế phần lớn các cổ phiếu ngân hàng như TCB, VPB, MBB, LPB, và một số cổ phiếu khác như POW, BMI, HPG, PPC, VHC; trong khi tăng vị thế tại HDG. Tính chung trong 6 tháng 2021, Vietcap ghi nhận lợi nhuận mảng Đầu tư 627 tỷ đồng, tăng mạnh 129% so với cùng kỳ 2020 (274 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối quý 2, các khoản vay nợ của Vietcap đạt tổng cộng là 3.904 tỷ đồng, tăng 16% so với ngày 31/12/2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của Vietcap đạt 5.546 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý 1/2021 và tăng 174% so với cùng kỳ 2020.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietcap đã phát hành 900.000 cổ phiếu ESOP (tương ứng 0,5% tổng số cổ phiếu lưu hành), và hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 trong tháng 6 (tưởng ứng với 166,5 triệu cổ phiếu mới).

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng số cổ phiếu lưu hành của Vietcap là 330 triệu cổ phiếu; Tổng vốn chủ sở hữu là 5.303 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Powered by Froala Editor