THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT TÁI CẤU TRÚC THƯƠNG HIỆU, CHÍNH THỨC ĐỔI TÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP (HOSE: VCI)

Theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 30.03.2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap, tên tiếng Anh: Vietcap Securities Joint Stock Company, tên viết tắt: Vietcap, với bộ nhận diện thương hiệu hoàn toàn mới trên tất cả các nền tảng. Tên gọi và con dấu mới sẽ được áp dụng từ ngày 12.04.2023, theo quyết định số 26/GPĐC-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

Theo đó, việc sử dụng các tên gọi khác nhau như: Vietcap , Viet Capital Securities, VCI, Chứng khoán Bản Việt… khiến khách hàng nhầm lẫn với một số tổ chức trong nước khác có tên tương tự, tên gọi mới “Vietcap” sẽ góp phần gia tăng mức độ nhận diện và sức mạnh thương hiệu của Công ty nhờ sự ngắn gọn, độc đáo, súc tích, dễ nhớ.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty được thiết kế hiện đại và đơn giản hơn, nhằm truyền tải chính xác nhất tinh thần đổi mới toàn diện, với mục tiêu trở thành đơn vị tư vấn tài chính uy tín hàng đầu Việt Nam.

Vietcap sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện chuỗi giải pháp công nghệ 4.0, thiết lập hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số theo các tiêu chuẩn tiên tiến thế giới nhằm nâng tầm chất lượng phục vụ, góp phần đưa các dịch vụ tài chính đến gần hơn với người dân Việt Nam.

 


Powered by Froala Editor