Vietcap trân trọng thông báo thời gian thu mua cổ phiếu lô lẻ (khối lượng<100 cổ phiếu) sàn HOSE tháng 11/2021 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện:Từ 8h đến 14h45 của hai ngày làm việc đầu mỗi tháng (01,02 tháng 11)

Giá giao dịch được xác định: Bằng 90% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh.

Thời gian thanh toán: Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh.

Phương thức giao dịch: Thực hiện 1 trong các cách sau:

            1.Đặt lệnh bán trực tuyến qua kênh VCI mobile/ Vpro/ Vweb 

             2.Đặt lệnh bán qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản

Danh sách mã lô lẻ thực hiện mua tháng 11/2021, Quý khách hàng vui lòng xem DANH MUC MUA CK LO LE THANG 11.2021.pdf

Trân trọng cám ơn Quý khách!

Powered by Froala Editor