Vietcap trân trọng thông báo thời gian thu mua cổ phiếu lô lẻ (khối lượng < 100 cổ phiếu) sàn HOSE tháng 01/2022 theo thông tin chi tiết như sau:

Thời gian thực hiện

:

Từ 8h đến 14h45 của hai ngày làm việc đầu mỗi tháng (04,05 tháng 01).

Giá giao dịch được xác định

:

Bằng 90% * GIÁ THAM CHIẾU của ngày đặt lệnh.

Thời gian thanh toán

:

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày đặt lệnh.

Phương thức giao dịch

:

Thực hiện một trong các cách sau:

1.Đặt lệnh bán trực tuyến qua kênh VCI mobile/ Vpro/ Vweb

2.Đặt lệnh bán qua nhân viên môi giới quản lý tài khoản


Danh sách mã lô lẻ thực hiện mua tháng 01/2022, Quý khách hàng vui lòng xem DS CP LE SAN HOSE THANG 01.2022.pdf 

Powered by Froala Editor