Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap xin thông báo việc mua chứng khoán lô lẻ trong Quý 03/2018 như sau:

  • Thời gian mua chứng khoán lô lẻ từ 02/07/2018 đến 13/07/2018
  • Danh mục mua chứng khoán lô lẻ: danh mục tại đây

Trân trọng.