Nhằm khuyến khích và tri ân tất cả các khách hàng đã tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh với Công ty CP Chứng khoán Vietcap trong thời gian qua, Vietcap xin thông báo về việc thay đổi tỷ lệ phí giao dịch chứng khoán phái sinh như sau: ·

  • Vietcap sẽ giảm phí giao dịch từ 0.077% * Giá trị ký quỹ ban đầu VSD xuống còn 0.04% * Giá trị ký quỹ ban đầu VSD.(Mức Phí mới này tương đương 4.400 VND/ Hợp đồng/ 1 lần đóng/mở đáo hạn.)
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/08/2018 cho đến khi có thông báo mới 
  • Lưu ý: Phí giao dịchtrên chưa bao gồm :
    • Thuế và các khoản thu khác từ Sở GDCKHN và VSD (nếu có)
    • Phí tin nhắn SMS( Hiện nay Vietcap đang miễn phí này)
    • Phí nộp/rút ký quỹ theo biểu phí của Vietinbank (5.500 đồng/lần)

Trân trọng