Căn cứ công văn số 12820/VSD_TTBT.NV ngày 12/12/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Vietcap trân trọng thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ ký quỹ ban đầu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 như sau:

Thời gian áp dụng: từ 15/12/2022 cho tới khi có thông báo mới

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/tv1.png

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/h_0000_Shape_2.png  Khách hàng đang nắm giữ vị thế tính tới thời điểm cuối ngày 14/12/2022, vui lòng bổ sung thêm tài sản ký quỹ để đảm bảo tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ ở mức tối đa 85%

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/h_0000_Shape_2.png  Lưu ý về các tỉ lệ cảnh báo tại Vietcap :

/campaigns/org772378793/sitesapi/files/images/772378594/tv2.png

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhân viên môi giới quản lý tài khoản hoặc số Hotline (84) 288882 6868


Powered by Froala Editor