Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ của Vietcap trong thời gian qua. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh, chúng tôi xin trân trọng thông báo về biểu phí mới và dịch vụ gia tăng mà chúng tôi sẽ áp dụng cho các tài khoản của các nhà đầu tư tại Vietcap như sau:

  1. Miễn phí rút/nộp ký quỹ.
  2. Phí giao dịch chứng khoán phái sinh: 0.1% tính trên giá trị ký quỹ do VSD quy định (tương đương khoảng 10.000/hợp đồng cho 1 lần mở/đóng/đáo hạn hợp đồng)
  3. Lãi trên tài khoản phái sinh sẽ được thanh toán trước 8h30 hàng ngày.
  4. Thời gian áp dụng: Từ ngày 8/6/2018 đến hết ngày 31/07/2018.