Nhằm khuyến khích và tri ân tất cả các khách hàng đã tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh với Công ty CP Chứng khoán Vietcap trong thời gian qua, Vietcap xin thông báo về việc thay đổi các tính năng khi giao dịch chứng khoán phái sinh như sau: