Phí giao dịch mua/ bán/ đáo hạn 1 hợp đồng:         0.15% * giá trị ký quỹ VSD   

Ví dụ : Khách Hàng mua 1 hợp đồng tương lai VN30 ở giá 900, thì :

+ Giá trị ký quỹ VSD: = 900* 100.000* 10%= 9.000.000 đồng

+ Phí giao dịch Vietcap thu= 9.000.000 * 0.15%= 13.500 đồng

 Lưu ý:  phí giao dịch Vietcap thu  chưa bao gồm thuế,  phí VSD, phí HNX và các loại phí chuyển tiền

Nếu quí khách hàng cần tư vấn và hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Nhân viên môi giới

Hoặc liên hệ Phòng Dịch Vụ Khách Hàng số 028-38216636

 

Kính chúc quí khách hàng đầu tư thành công