Cơ hội vàng cho nhà đầu tư thông minh! Vietcap hân hạnh mang đến chương trình ưu đãi "Ưu Đãi Khách Hàng, Đối Tác Vietcap 2024" với vô vàn lợi ích dành riêng cho khách hang BVBank mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán.

Hãy cùng Vietcap mở ra cánh cửa đến với thành công đầu tư:

1. Thời gian: 01.02.2024 đến hết 31.12.2024

2. Phạm vi: Toàn quốc

3. Đối tượng:

 • Tất cả khách hàng có tài khoản tiền gửi tại BVBank
 • Mở mới lần đầu tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap (không áp dụng cho khách hàng đóng tài khoản mở mới)

4. Ưu đãi:

4.1. Phí giao dịch:

 • 0.1% (bao gồm 0.027% phí cho SGDCK)
 • Miễn phí giao dịch phái sinh (không bao gồm phí giao dịch tại HNX, phí quản lý vị thế qua đêm, phí quản lý tài sản ký quỹ, phí rút nộp ký quỹ và thuế thu nhập cá nhân)

4.2. Lãi vay ký quỹ ưu đãi:

 • Lựa chọn 1 trong 2 gói vay:
  1. Ưu đãi lãi 8.9%/năm cho 1 tỷ đồng dư nợ trong tổng hạn mức 300 tỷ của Vietcap
  2. Ưu đãi lãi từ 10.5% - 12%/năm không giới hạn dư nợ, căn cứ theo GTGD

5. Điều kiện tham gia:

 • Mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán với Vietcap (không áp dụng khách đóng tài khoản mở mới)
 • Có tài khoản tiền gửi tại BVBank
 • Mở tài khoản Vietcap thông qua ứng dụng DIGIMI, đường dẫn có chứa mã giới thiệu xác định từ nguồn BVBank

Hãy nắm bắt cơ hội vàng này để:

 • Tiết kiệm chi phí giao dịch
 • Tận dụng lãi vay ký quỹ ưu đãi
 • Bứt phá đầu tư, gia tăng lợi nhuận


Vietcap - Đồng hành cùng bạn trên con đường chinh phục thành công!

Powered by Froala Editor