Để tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh, quí khách hàng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1:  Mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh ( TK GDCKPS)

1.a Mở tài khoản

                       ·           Đối với khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường (TK GDCK TT)

Khách hàng chỉ cần mở thêm 1 tiểu khoản ( sub 80) để giao dịch chứng khoán phái sinh . Để mở tiểu khoản này khách hàng cần ký thêm Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh( tập tin đính kèm)

                       ·           Đối với khách hàng chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường 

Khách hàng cần mở 1 tài khoản giao dịch chứng khoán bao gồm 2 tiểu khoản (sub 00 và sub 80). Khách hàng cần ký các hợp đồng sau: 

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán và giấy đề nghị mở tài khoản GDCK

Hợp đồng dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ ( không bắt buộc)

Hợp đồng ứng trước tiền bán( không bắt buộc)

….

Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.

1.b Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (TK GDCK PS)

Khách hàng  nộp tiền vào TK GDCK PS bằng cách : Nộp tiền mặt tại quầy hoặc chuyển khoản đến Đến các TK tổng của Vietcap . Xem chi tiết tại đây :  https://www.vcsc.com.vn/viewContact.do

Lưu ý : Khách hàng ghi rõ nội dung: “Nộp tiền vào tài khoản GDCKPS số [068Cxxxxxx-80] [Tên chủ tài khoản] 

Bước 2: Giao dịch chứng khoán phái sinh

2.a . Ký quỹ ban đầu  

Khách hàng phải ký quỹ ban đầu trước khi bắt đầu giao dịch. Tỷ lệ ký quỹ ban đầu theo qui định của Vietcap   tùy từng thời điểm thông báo trên website.

Trong thời gian đầu mới triển khai, khách hàng chỉ có thể ký quỹ ban đầu bằng tiền

Khách hàng có thể thực hiện lệnh ký quỹ tiền thông qua các chương trình giao dịch online cua Vietcap : Vpro/Vweb/Vmobile, hoặc điện thoại cho nhân viên Môi Giới Vietcap hoặc đến quầy giao dịch Vietcap .

2.b. Đặt lệnh giao dịch

Sau khi đã hoàn tất bước ký quỹ ban đầu, khách hàng có thể  tiến hành các bước mua bán và đặt lệnh giao dịch trên thị trường chứng  khoán phái sinh. Khách hàng có thể thực hiện lệnh đặt thông qua các chương trình giao dịch online cua Vietcap : Vpro/Vweb/Vmobile, hoặc điện thoại cho nhân viên Môi Giới Vietcap hoặc đến quầy giao dịch Vietcap .

Sau khi đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh, quí khách sẽ có quyền rút ký quỹ, rút lãi vị thế.., hoặc có nghĩa vụ nộp ký quỹ bổ sung, nộp lỗ vị thế, thanh toán đáo hạn theo thông báo của Vietcap

 Quí khách hàng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm chứng khoán phái sinh  tại  https://www.vcsc.com.vn/chung-khoan-phai-sinh

Nếu quí khách hàng  cần tư vấn và hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Nhân viên môi giới

Hoặc liên hệ Phòng Dịch Vụ Khách Hàng số  028-39390448

Kính chúc quí khách hàng đầu tư thành công