Kính gởi: Quí khách hàng,

Nhằm thực hiện Chỉ Thị của Thủ tướng chính phủ số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID 19 và Thông báo của UBCK NN về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch COVID 19.

Công ty CP Chứng Khoán Bản Việt ( Vietcap ) xin thông báo đến quí khách hàng về kế hoạch làm việc của công ty trong thời gian 01.04.2020 đến 15.04.2020 như sau:

Công ty đã triển khai đồng thời phương án làm việc tại nhà và tại công ty đối với toàn bộ nhân viên, đảm bảo tất cả các hoạt động giao dịch đều diễn ra bình thường như trước đây.

Riêng hoạt động rút,nộp tiền mặt tại Vietcap - HCM sẽ tạm ngừng trong thời gian này để đảm bảo phòng dịch. Thay vào đó Quí khách hàng có thể chuyển khoản online vào các tài khoản Ngân Hàng đã đăng ký và tiến hành rút tiền tại các quầy giao dịch của Ngân Hàng.

Quí Khách nộp tiền vào tài khoản chứng khoán vui lòng tham khảo theo hướng dẫn đính kèm https://www.vcsc.com.vn/viewContact.do

Cần hỗ trợ thêm Quí khách vui lòng liên hệ theo số (028) 3821 6636 - CS

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quí Khách