Đối tượng ưu đãi: tất cả khách hàng trong nước đăng ký tham gia chương trình “Lãi suất ưu đãi - Đầu tư siêu lãi”, trừ các trường hợp đặc biệt mà Vietcap qui định riêng.

Thời hạn của chương trình: Từ 17/07/2023 đến 31/12/2023 với hạn mức không giới hạn.

Lãi suất ưu đãi: Từ 11.5% đến 13.0% (*)

(*) Lưu ý: Mức lãi suất ưu đãi có thể được điều chỉnh linh hoạt theo từng thời điểm do Vietcap quyết định

Điều kiện ưu đãi: Mức lãi suất cụ thể được áp dụng tùy thuộc vào Tổng giá trị giao dịch (GTGD) của khách hàng trong 2 tháng gần nhất của kỳ đánh giá (tính trên tất cả các tiểu khoản chứng khoán cơ sở):

*Xem bảng phía trên

Ngày đánh giá định kỳ và thời gian áp dụng lãi suất ưu đãi:

*Xem bảng phía trên  

Chi tiết thể lệ xem file: VIETCAP_Thể lệ tham gia chương trình Lãi suất Ưu đãi - Đầu tư siêu lãi.pdf


         Cách thức đăng ký:

Cách 1: Truy cập Ứng dụng Vietcap hoặc Bảng giá Vietcap Trading

Cách 2: Đăng ký thông qua Nhân viên quản lý tài khoản của Quý khách

Cách 3: Liên hệ Customer Service của Vietcap qua Hotline: 02 8888 2 6868 


 

Scan QR code


Powered by Froala Editor