Chứng khoán Bản Việt đã được UBCK chấp thuận phát hành 4 CW: MWG (tỷ lệ 5:1, giá thực hiện 110,000), TCB (1:1, giá 25,000), MBB(1:1, giá 20,000), PNJ (5:1, giá 75,000). Tất cả các CW này được phát hành với khối lượng 1,5 triệu CW, giá 2.000 đồng/CW.

Được biết, đây là đợt phát hành chứng quyền thứ 3 của Vietcap , tập trung vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, công nghệ, bán lẻ. Vì đây là nhóm ngành duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh tốt.

 

Ngày chính thức giao dịch là 18/05/2020.

MWG  (tỷ lệ 5:1, giá thực hiện 110,000)

TCB (1:1, giá 25,000)

MBB(1:1, giá 20,000)

PNJ (5:1, giá 75,000)