Với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, VCI đã phát hành 33,152 trái phiếu theo loại hình trái phiếu ghi danh, không chuyển đổi, tương đương với tổng giá trị gần 332 tỷ đồng.

VCI phát hành trái phiếu theo hình thức ghi sổ với lãi suất danh nghĩa từ 7-9%/năm và lãi suất phát hành thực tế từ 7-7.5%/năm. Theo như tổng kết, các tổ chức trong nước nắm giữ phần lớn giá trị trái phiếu phát hành (331 tỷ đồng, tương ứng 99.8%), phần còn lại do nhà đầu tư cá nhân trong nước nắm giữ.

Danh sách trái chủ của VCI

Hiện tại, giá cổ phiếu VCI đang giao dịch quanh mức 29,800 đồng/cp (25/12/2019), giảm hơn 33% từ đầu năm với khối lượng giao dịch bình quân 93,058 cp/phiên.

Diễn biến cổ phiếu VCI trong năm 2019