Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Khách sạn Reverie Saigon, Số 22-36 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM. Đại hội tổng kết hoạt động năm 2019 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị Công ty.

Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 1.540,9 tỉ đồng, lợi nhuận ròng đạt 855 tỉ đồng đồng. Vietcap có vốn chủ sở hữu đạt 4.051 tỷ và tổng tài sản đạt 7.242 tỷ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 4,235 đồng. Với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 22,22% dù tổng vốn chủ sở hữu của Công ty đã tăng đáng kể trong năm 2019 (tăng 11,22% so với năm 2018), Vietcap tiếp tục khẳng định là Công ty chứng khoán duy trì và luôn đạt được tỷ suất sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Với kết quả này, Vietcap là một trong số ít các công ty chứng khoán tại Việt Nam vượt kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận trước thuế do Đại hội đồng cổ đông đề ra cho năm 2019 do Hội đồng quản trị đã dự đoán trước được các khó khăn và đã có những giải pháp phù hợp.

Dịch vụ môi giới chứng khoán của chúng tôi tiếp tục giữ vị trí top 3 trên thị trường với 8,19% thị phần, tạo ra doanh thu 255 tỷ đồng. Các hoạt động môi giới chứng khoán cũng được hỗ trợ bởi tư vấn đầu tư chuyên sâu và toàn diện từ bộ phận Nghiên cứu. Bộ phận Ngân hàng đầu tư cũng ghi nhận 179,2 tỷ đồng doanh thu nhờ cung cấp dịch vụ tư vấn thành công cho các công ty hàng đầu tại Việt Nam.

Định hướng kế hoạch kinh doanh 2020, Vietcap tự tin tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 trong nghiệp vụ ngân hàng đầu tư và tiếp tục nằm trong các công ty có thị phần môi giới lớn nhất. Đại hội cổ đông cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu:

  • Doanh thu: 1.390 tỷ đồng
  • Lợi nhuận trước thuế: 550 tỷ đồng

Chỉ tiêu được đề xuất dựa trên tình hình trong giai đoạn còn lại của năm 2020, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng được dự báo gặp phải nhiều thách thức cũng như rủi ro đến từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch diễn ra mạnh mẽ, dịch bệnh (Covid-19) kéo dài làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng kinh tế và dao động niềm tin của các nhà đầu tư.

Tại đại hội cổ đông, cổ đông cũng thông qua các vấn đề quan trọng khác liên quan đến việc quản trị và điều hành công ty năm 2020 như bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban Kiểm soát; bán cổ phiếu quỹ và phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công nhân viên năm 2020, quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Toàn bộ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt năm 2020 được Công ty đăng tải tại website của Công ty.