Kính gửi:Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về việc trở thành cổ đông lớn của HDG

Thông báo

Trân trọng!