Thông báo về việc đổi tên và địa điểm phòng giao dịch Hàm Nghi (từ PGD Nguyễn Công Trứ) theo Quyết định số 353/QÐ-UBCK ngày 02/06/2022 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 

Chi tiết file đính kèm: 20220603-VCI- Phong giao dich Ham Nghi.pdf

Powered by Froala Editor