• Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đồng  
 • Tổng số cổ phần hiện tại: 52.500.000 cổ phần
 • Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 31.500.000 cổ phần
 • Tỷ lệ phát hành: 60%
 • Ngày chốt danh sách: 24/06/2016

Để đảm bảo thư thông báo về việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được gửi tới tất cả các Cổ đông của Công ty, Công ty kính đề nghị Quý Cổ đông hãy thông báo khi có thay đổi về CMND/số Hộ chiếu hoặc Địa chỉ của Quý Cổ đông cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt biết. Chi tiết liên hệ theo địa chỉ:

 • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT  
 • Trụ sở chính: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, Quận 1, TPHCM
 • Điện thoại: (84 - 8) 3914 3588Fax: (84 - 8) 3914 3209
 • Website: www.vcsc.com.vn  Email: quynh.doan@vcsc.com.vn
 • Người liên hệ: Cô Đoàn Diệu Tú Quỳnh – Phòng Nhân sự

Xin trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:
Thông báo