Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt (VCSC) xin thông báo về kết quả phát hành trái phiếu đợt 4 năm 2021

Báo cáo

Trân trọng!