Liệu rằng có một phương pháp định giá cổ phiếu chính xác không? Làm thế nào để định giá một cổ phiếu phương pháp nào phổ biến và được nhà đầu tư sử dụng nhất sẽ được trình bày vào bài viết dưới đây. Cùng khám phá!

Phương pháp định giá cổ phiếu nào chính xác

Định giá cổ phiếu là gì?

Mọi nhà đầu tư muốn đánh bại thị trường đều phải thành thạo kỹ năng định giá cổ phiếu. Về cơ bản, định giá cổ phiếu là một phương pháp xác định giá trị nội tại (hay giá trị lý thuyết) của cổ phiếu. Tầm quan trọng của việc định giá cổ phiếu phát triển từ thực tế là giá trị nội tại của cổ phiếu không gắn với giá hiện tại của nó. Bằng cách biết giá trị nội tại của cổ phiếu, nhà đầu tư có thể xác định xem cổ phiếu đó được định giá cao hơn hay thấp hơn so với giá thị trường hiện tại của nó.

Làm thế nào để định giá một cổ phiếu?

Định giá cổ phiếu là một quá trình vô cùng phức tạp, có thể xem đây là sự kết hợp của cả nghệ thuật và khoa học. Các nhà đầu tư có thể bị choáng ngợp bởi lượng thông tin sẵn có có thể được sử dụng để định giá cổ phiếu (tài chính của công ty, báo chí, báo cáo kinh tế, báo cáo chứng khoán, v.v.).

Vì vậy, một nhà đầu tư cần có khả năng lọc các thông tin liên quan khỏi những nhiễu không cần thiết. Ngoài ra, nhà đầu tư nên biết về các phương pháp định giá cổ phiếu chính và các kịch bản áp dụng các phương pháp đó.

Các phương pháp định giá cổ phiếu phổ biến

Tỷ lệ P/E (Tỷ lệ giá trên thu nhập)

Sẽ là sai lầm nếu không đưa P/E (còn được gọi là thu nhập từ giá) vào danh sách này vì đây là một trong những số liệu phổ biến nhất được các nhà đầu tư sử dụng.

Hãy xem Tỷ lệ P/E và cách sử dụng nó một cách chi tiết…

Tỷ lệ P/E là gì?

Tỷ lệ giá trên thu nhập, còn được gọi là tỷ lệ P/E, hoặc PER (Price to Earning Ratio), là tỷ lệ giữa giá cổ phiếu của một công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty.

Chúng ta có thể sử dụng tỷ lệ P/E để định giá các công ty và để xem bội số thu nhập mà thị trường hiện đang định giá cổ phiếu.

Cách sử dụng tỷ lệ P/E

Trước tiên, chúng ta cần biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu của một cổ phiếu (EPS), sau khi biết thu nhập trên mỗi cổ phiếu, chúng ta có thể tính tỷ lệ P/E.

Tỷ lệ P/E = giá cổ phiếu (Price) / thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS)

Sau đó, điều này cho chúng ta biết thị trường đang trả gì cho thu nhập của công ty. Nếu một cổ phiếu có hệ số P/E là 10, thì chúng ta biết rằng thị trường hiện đang định giá cổ phiếu của công ty ở mức giá gấp 10 lần thu nhập của nó.

Ví dụ về Tỷ lệ P/E

Giả sử chúng ta có một giao dịch cổ phiếu ở mức 100K trên mỗi cổ phiếu. Nó đăng thu nhập cả năm trên mỗi cổ phiếu 20K. Tỷ lệ P/E sẽ là bao nhiêu?

Hãy nhớ rằng, để tính toán tỷ lệ P/E của cổ phiếu, chúng ta lấy giá cổ phiếu của công ty và chia cho thu nhập của công ty trên mỗi cổ phiếu…Tỷ lệ P/E của cổ phiếu sẽ là 5.

Điều này có nghĩa là thị trường đang trả gấp 5 lần thu nhập cho cổ phiếu. Điều này không có nhiều ý nghĩa vì cổ phiếu có thể có thu nhập giảm sút, trong trường hợp đó, cổ phiếu có thể là một cái bẫy giá trị hoặc có thể là thị trường không định giá đúng giá trị cổ phiếu đó.

Liệu tình cảm và định giá đó có hợp lý hay không là một câu hỏi khác. Tỷ lệ P/E là một phương pháp hữu ích để định giá cổ phiếu dựa trên bội số thu nhập của nó nhưng để đi sâu hơn vào phân tích, chúng ta cần sử dụng các phương pháp khác.

Khi nào sử dụng tỷ lệ P/E

Tỷ lệ P/E được sử dụng tốt nhất để xem tâm lý thị trường đối với một cổ phiếu.

Ví dụ: chúng ta xem giá cổ phiếu của một cổ phiếu và điều đầu tiên chúng ta muốn biết là bội số thu nhập thông qua P/E.

Điều này cho chúng ta biết thị trường đang trả gì cho thu nhập của công ty. Từ đó, nhiệm vụ của chúng ta là xem xét sâu hơn về công ty để tìm hiểu xem bội số thu nhập đó có công bằng hay không.

Hãy nhớ rằng, tỷ lệ P/E sẽ không tốt nếu cổ phiếu được định giá “rẻ” nhưng sắp sụp đổ do khoản nợ chồng chất mà nó mang trên bảng báo cáo tài chính.

MẸO :  Sử dụng tỷ lệ PEG (tỷ lệ P/E trên thu nhập trên tăng trưởng cổ phiếu) để đánh giá liệu thị trường đang trả quá nhiều hay trả thấp cho bội số thu nhập.

Xem lại: Cách dùng chỉ số P/B và P/E đánh giá cổ phiếu đắt hay rẻ trong chứng khoán cơ bản (VCI Edu)

Định giá dòng tiền tự do FCF (Free Cash Flow Valuation)

Một số nhà đầu tư thích dòng tiền tự do như một thước đo lợi nhuận từ một doanh nghiệp hơn là thu nhập của nó, Nếu như dòng tiền thuần bao gồm cả dòng tiền từ huy động thêm vốn từ cổ đông, vay nợ (gọi là hoạt động tài chính) thì dòng tiền tự do chỉ xét đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh cốt lõi đủ tạo ra tiền để tài trợ cho chi phí hàng năm thì họ đang sở hữu mô hình kinh doanh vô cùng ổn định và đó cũng chính là lợi thế cạnh tranh rất lớn.

Lợi nhuận dòng tiền tự do là gì?

Lợi suất dòng tiền tự do là tỷ suất phần trăm của dòng tiền tự do so với giá cổ phiếu của cổ phiếu. Nó cho thấy bao nhiêu phần trăm của giá cổ phiếu là dòng tiền tự do.

Cách sử dụng Lợi nhuận dòng tiền tự do

Sử dụng Lợi nhuận dòng tiền tự do rất đơn giản:

Lợi nhuận dòng tiền tự do = Dòng tiền tự do / Vốn hóa thị trường (giá trị thị trường)

Chúng ta có thể tính toán FCF bằng cách phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty …

Dòng tiền tự do (Free cash flow) = Thu nhập ròng + Khấu hao – Thay đổi trong vốn lưu động – Chi phí vốn

Trong đó:

Thu nhập ròng: là khoản thu nhập mà doanh nghiệp nhận được sau khi trừ đi các khoản chi phí.

Khấu hao: các khoản giảm trừ

Thay đổi trong vốn lưu động: sự tăng giảm của vốn lưu động

Chi phí vốn: là chi phí được tính % nguồn chi phí khác nhau để đầu tư vào tài sản

Chúng ta có thể sử dụng Lợi nhuận FCF làm thước đo hiệu quả hoạt động của công ty. Lợi nhuận FCF của công ty càng cao thì khả năng công ty đó sẽ đáp ứng được các nghĩa vụ và nợ của mình trong tương lai càng cao.

Dòng tiền tự do cũng có thể được trả cho các nhà đầu tư và cổ đông dưới dạng cổ tức, vì vậy số liệu này có thể có tầm quan trọng đặc biệt đối với các nhà đầu tư có thu nhập.

Lợi nhuận FCF của một công ty là một chỉ số tốt về sự ổn định tài chính.

Khi nào sử dụng Lợi nhuận dòng tiền tự do

Tỷ lệ FCF dương rất quan trọng vì sau khi trừ đi CAPEX (chi tiêu vốn), số dư tiền mặt còn lại cho phép doanh nghiệp có thể theo đuổi các cơ hội đầu tư khác nhằm gia tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Nếu dòng tiền tự do âm thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc đầu tư vào dự án mới, trả lương cho người lao động, chi trả cổ tức và trả nợ.

Nếu doanh nghiệp có dòng tiền tự do âm trong một năm không có nghĩa là doanh nghiệp ấy không tốt. Nếu FCF âm vì chi cho CAPEX quá nhiều, tuy nhiên các khoản đầu tư tài sản cố định đấy là tiềm năng thì bạn có thể thấy những năm sau dòng tiền tự do dương quay trở lại mạnh mẽ. Do đó khi nhìn nhận về dòng tiền tự do chúng ta nên có cái nhìn trong dài hạn, bạn hãy tính dòng tiền tự do trung bình từ 3-5 năm

FCF là tiêu chí vàng để lọc ra những cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh lớn của Warren Buffett. Những doanh nghiệp tiêu tốn số tiền khổng lồ hàng năm cho CAPEX như dầu khí, vận tải hàng không được ví như những cỗ máy “xay tiền” với biên lợi nhuận mỏng, nợ vay lớn là những món đầu tư cần phải cân nhắc thật sự kĩ lưỡng.

Tốt nhất, nếu như bạn không phải chuyên gia đầu tư thì nên tránh mua cổ phiếu của những doanh nghiệp kiểu vậy, hoặc chỉ nên nắm giữ trong ngắn hoặc trung hạn.

ROCE (Lợi tức trên vốn sử dụng)

Một số số liệu tiếp theo sẽ xem xét tỷ lệ lợi nhuận. Những điều này rất hữu ích để xem công ty đang nhận được những gì từ các bộ phận cụ thể của doanh nghiệp.

Tỷ suất sinh lợi đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là ROCE.

ROCE là gì?

ROCE là Return On Capital Employed. Đây là một tỷ số tài chính có thể được sử dụng để phân tích việc phân bổ hiệu quả sử dụng vốn của một công ty.

Nói một cách đơn giản hơn: tỷ lệ này sẽ giúp bạn hiểu được mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ vốn của mình.

Cách sử dụng ROCE

Để sử dụng ROCE, chúng tôi sử dụng công thức dưới đây:

ROCE = Vốn sử dụng / EBIT

Vốn sử dụng của một công ty là tổng tài sản của doanh nghiệp trừ đi các khoản nợ ngắn hạn.
EBIT đang thu nhập trước lãi suất và thuế.

Chúng ta có thể sử dụng ROCE để tính xem một công ty đang tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trên số vốn của mình sử dụng. Hãy coi ROCE giống như lãi suất của một công ty. Lợi tức càng cao, công ty càng có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách đầu tư vào chính nó.

Các công ty có thể sử dụng vốn và tạo ra nhiều tiền hơn đổi lại là các công ty có thể có lợi nhuận cao. Đặc biệt là nếu công ty được đề cập là nhẹ vốn, nghĩa là công ty không cần phải chi một số tiền lớn cho chi phí vốn bảo trì.

Nếu công ty có thể bơm số tiền đầu tư vào chính mình trở lại để mở rộng, công ty có thể thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng.

Khi nào sử dụng ROCE

ROCE có hiệu quả khi so sánh các công ty tương tự trong các lĩnh vực và ngành mà các công ty triển khai nhiều bảo trì vốn. Điều này là do tỷ suất lợi nhuận trên vốn sử dụng lao động càng đáng kể khi vốn sử dụng càng cao.

Các lĩnh vực này bao gồm các công ty tài nguyên sử dụng nhiều máy móc và thiết bị như dầu, khí đốt và các công ty khai thác mỏ, cũng như ngành khách sạn đòi hỏi đầu tư thường xuyên cho các đơn vị mới và tân trang các đơn vị đã cũ.

ROCE cũng đặc biệt hữu ích để tìm cổ phiếu nhiều tiềm năng bằng cách tìm ra các công ty tạo ra lợi nhuận cao trên số vốn mà họ bỏ ra, điều này có thể cảnh báo chúng ta về những người chiến thắng trên thị trường chứng khoán trong ngày mai.

Tìm hiểu: Phân tích các chỉ số khả năng sinh lời của doanh nghiệp trong phân tích báo cáo tài chính

ROE (Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu)

Tỷ suất sinh lợi thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập trong bài viết này là ROE (Return On Equity).

ROE là gì?

Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) là một thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách lấy thu nhập ròng của công ty chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Vốn chủ sở hữu của cổ đông là tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ phải trả. Do đó, ROE được coi là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản ròng của công ty.

Cách sử dụng ROE

Cách tính ROE rất đơn giản:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu của cổ đông

Tỷ lệ này được thể hiện dưới dạng tỷ lệ phần trăm và có thể được tính cho tất cả các công ty có cả thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu là số dương.

Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu có thể được sử dụng để so sánh với các công ty tương đương khác trong ngành. Nó tương đối vô nghĩa khi so sánh công ty này với công ty khác trong một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Điều này là do các công ty có tài sản và nợ nhiều (ví dụ: một số nhà bán lẻ và công ty sản xuất tài nguyên có nhiều tài sản được tài trợ bằng nợ), có thể có lợi tức vốn chủ sở hữu thấp hơn so với một công ty công nghệ có mức thu nhập ròng cao hơn so với vào tài sản và nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

Cạm bẫy tiềm ẩn của ROE

Nếu ROE của một công ty nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh và các công ty cùng ngành thì có thể có lý do.

Thứ nhất, có thể là do hoạt động thu nhập ròng của công ty tăng mạnh và do đó điều này làm tăng tỷ lệ ROE.

Tuy nhiên, nó cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo vì một số lý do:

  • Nợ cao trên bảng cân đối kế toán
  • Các khoản lỗ còn lại trên bảng cân đối kế toán
  • Thiếu lợi nhuận

Nợ cao trên bảng cân đối kế toán

Lý do đầu tiên khiến ROE có thể cao đặc biệt là do có một lượng lớn nợ trên bảng cân đối kế toán. Vì vốn chủ sở hữu bằng với tài sản trừ đi các khoản nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán, thì công ty càng có nhiều nợ thì vốn chủ sở hữu của cổ đông càng giảm.

Khi vốn chủ sở hữu giảm nhiều thì khi thu nhập ròng được chia cho vốn chủ sở hữu, nó có thể tạo ra ROE lớn hơn so với trường hợp nợ thấp hơn hoặc không tồn tại.

Các công ty tự tài trợ bằng nợ vì nhiều lý do, và một thủ thuật phổ biến là mua lại cổ phần của chính công ty. Điều này làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty một cách giả tạo vì khoản nợ không có bất kỳ khoản thu nhập nào trên doanh thu hoặc thu nhập ròng của công ty.

Các khoản lỗ còn lại trên bảng cân đối kế toán

Nếu có các khoản lỗ chưa được giữ lại trên bảng cân đối kế toán thì điều này có thể làm giảm vốn chủ sở hữu của cổ đông. Như chúng ta đã thấy ở trên, vốn cổ đông giảm có thể dẫn đến ROE tăng giả tạo.

Thiếu lợi nhuận

Lý do cuối cùng khiến ROE có thể cao bất thường là do thiếu khả năng sinh lời. Điều này là do khi có thu nhập ròng âm và vốn chủ sở hữu của cổ đông âm, điều này có thể cho ROE dương và cao.

ROE chỉ nên được tính khi cả thu nhập ròng và vốn chủ sở hữu đều dương.

Ví dụ về ROE

Hãy tưởng tượng chúng ta sở hữu một công ty. Vốn chủ sở hữu 12.000.000 đồng và nó sẽ tạo ra 2.000.000 đồng lợi nhuận sau thuế, hoặc thu nhập ròng trong 1 năm. Do đó, ROE của công ty chúng ta là 0.1667 hay 16,67%.

ROA (Lợi tức trên tài sản)

Tỷ suất lợi nhuận cuối cùng và thứ ba mà chúng tôi sẽ đề cập trong bài viết này là ROA.

ROA là gì?

ROA là Lợi tức trên Tài sản. Đây là một thước đo hiệu quả tài chính được tính bằng cách lấy tài sản của công ty và chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản là một thước đo hiệu quả tài chính ít thận trọng hơn ROE và liên quan đến lợi nhuận mà một công ty tạo ra chỉ từ tài sản của mình.

Sự khác biệt giữa ROA và ROE là gì?

ROA và ROE tương tự nhau vì cả hai tỷ số đều xem xét cách công ty sử dụng các nguồn lực của mình để hoạt động.

Tuy nhiên, ROE đo lường tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu của một công ty. Công ty càng có nhiều đòn bẩy và nợ thì ROE sẽ càng cao so với ROA của công ty.

Điều này là do ROA chiếm nợ của một công ty trong tính toán.

Cách sử dụng ROA

Việc tính toán ROE rất đơn giản. Chúng tôi chỉ đơn giản là lấy thu nhập ròng và chia cho tổng tài sản.

Tỷ suất sinh lời trên tài sản = Thu nhập ròng / Tổng tài sản

Tỷ số này cho thấy hiệu quả của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ tổng tài sản của mình.

NAV (Giá trị tài sản ròng)

NAV là định giá đầu tiên trong số hai định giá mà chúng ta sẽ xem xét để đo lường giá trị của một công ty. Đầu tiên, hãy xem xét NAV và sau đó chúng ta sẽ chuyển sang NTAV.

NAV là gì?

NAV là Giá trị tài sản ròng. Nó là một thước đo tính toán giá trị sổ sách của một công ty và cung cấp giá trị của công ty sẽ đáng giá bao nhiêu nếu nó ngừng giao dịch vào ngày hôm đó và tất cả tài sản đã được bán hết với giá trị tương ứng của chúng.

Cách sử dụng NAV

NAV được sử dụng để so sánh giá cổ phiếu hiện tại của công ty và giá tài sản ròng nhằm xác định cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp.

NAV, hay 'giá trị sổ sách' như nó thường được biết đến, là niềm yêu thích của cha đẻ của đầu tư giá trị Benjamin Graham. Ông là Giáo sư của Warren Buffett và thước đo định giá này cũng được Berkshire Hathaway sử dụng.

Để tính NAV, chúng ta cần lấy tài sản và trừ đi nợ phải trả. Sau đó, chúng tôi chia số này cho số lượng cổ phiếu đang phát hành.

Giá trị tài sản ròng = (Tài sản - Nợ phải trả) / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Bằng cách chia con số này cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành, chúng ta sẽ nhận được NAV trên mỗi cổ phiếu.

Ví dụ về NAV

Công ty chúng ta có 100.000 cổ phiếu đang lưu hành, tài sản trên bảng cân đối kế toán là 60.000.000 và nợ phải trả là 20.000.000.

Để tính NAV trên mỗi cổ phiếu, trước tiên chúng ta cần lấy tài sản là 60.000.000 và trừ đi khoản nợ phải trả là 20.000.000. Điều này mang lại cho chúng ta tổng cộng 40.000.000.

Sau đó chúng ta cần chia số này cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 100.000, Suy ra NAV trên mỗi cổ phiếu là 4.000.

Sau đó, chúng ta có thể sử dụng giá này để tham khảo giá thị trường chứng khoán hiện tại. Nếu vốn chủ sở hữu của chúng tôi đang giao dịch trên thị trường ở mức giá 7.000 thì ta có thể lập luận rằng cổ phiếu được định giá quá cao trên cơ sở NAV trên mỗi cổ phiếu vì nó được giao dịch ở mức cao hơn giá trị sổ sách của nó, và ngược lại.

Hạn chế của NAV là gì?

Một trong những cạm bẫy của NAV là nó bao gồm tất cả các tài sản - cả hữu hình và vô hình. Đây là một vấn đề vì tài sản vô hình được định giá theo quyết định của ban quản lý.

Nếu Công ty Vinamilk nói rằng giá trị thương hiệu Vinamilk của họ chỉ trị giá 100.000.000 thì bạn có thể lập luận rằng nó được định giá thấp. Đây là lý do tại sao chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng NAV vì nó mang cảm tính quá nhiều đối với tài sản vô hình.

NTAV (Giá trị tài sản hữu hình ròng)

NTAV là thước đo giá trị sổ sách thứ hai và cuối cùng mà chúng ta sẽ xem xét trong bài viết này.

NTAV là gì?

NTAV là Giá trị tài sản hữu hình ròng. Nó rất giống với NAV chỉ khác là nó loại bỏ các tài sản vô hình. Điều này có nghĩa là nó là một thước đo định giá thận trọng hơn và chỉ tập trung vào những gì có thật.

Ví dụ, tài sản, thiết bị và hàng tồn kho, tất cả đều là những ví dụ về tài sản hữu hình. Thương hiệu, lợi thế thương mại và chi phí vốn hóa là tài sản vô hình.

Cách sử dụng NTAV

Chúng tôi sử dụng NTAV theo cách tương tự như NAV.

Để tính toán NTAV, chúng ta cần lấy tài sản hữu hình và giảm nhẹ nợ phải trả (trong khi NAV là tổng tài sản). Khi chúng ta có con số này, chúng ta chia nó cho số lượng cổ phiếu đang phát hành.

Giá trị tài sản hữu hình ròng = (Tài sản hữu hình - Nợ phải trả) / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Kết quả của phép tính này cho chúng ta NTAV trên mỗi cổ phiếu.

EV / EBITDA

Phương pháp định giá cổ phiếu cuối cùng trong bài viết này là EV / EBITDA.

EV / EBITDA là gì

EV / EBITDA là hai chỉ số được sử dụng cùng nhau. EV là Giá trị Doanh nghiệp.

Giá trị Doanh nghiệp (EV) của một công ty được tính bằng cách lấy giá trị vốn hóa thị trường của công ty, cộng tổng nợ và trừ tổng tiền mặt của công ty đó.

Giá trị doanh nghiệp = vốn hóa thị trường + tổng nợ - tổng tiền mặt ròng

Đây là phần đầu tiên của số liệu.

Phần thứ hai của chỉ số là EBITDA. Đây là Thu nhập Trước Lãi suất, Thuế, Khấu hao và Phân bổ. Đây là khoản thu nhập bằng tiền của công ty trước các khoản chi không dùng tiền mặt.

Nó không giống như lợi nhuận hoạt động hoặc lợi nhuận gộp (một lỗi phổ biến). Điều này là do lợi nhuận hoạt động có tính đến khấu hao và phân bổ và lợi nhuận gộp không tính đến chi phí hoạt động.

Sau đó, tỷ lệ EV / EBITDA so sánh giá trị của công ty bao gồm các khoản nợ với thu nhập bằng tiền mặt của công ty trừ đi các chi phí không dùng tiền mặt. Các nhà đầu tư nên sử dụng tỷ lệ này khi họ muốn đánh giá tổng giá trị tiền tệ của công ty.

Cách sử dụng EV / EBITDA

Tỷ lệ này thường được coi là thước đo tốt nhất để sử dụng khi so sánh các công ty trong cùng ngành.

Nó được tính bằng cách lấy EV của các công ty và chia cho EBITDA của nó. Chúng ta đã biết rằng để tính EV, chúng ta cần lấy vốn hóa thị trường của công ty, trừ đi tiền mặt và cộng nợ của nó.

Để tính EBITDA của công ty, chúng ta có thể dựa vào lợi nhuận hoạt động của công ty và sau đó cộng lại khấu hao và khấu hao. Chúng ta có thể tìm thấy lợi nhuận hoạt động của công ty trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và khấu hao và phân bổ trên bảng cân đối kế toán.

Nói chung, đối với EV / EBITDA con số này càng thấp càng tốt. Điều này là do nó cho thấy bội số thu nhập bằng tiền mặt của công ty so với giá trị tiền mặt của nó thấp hơn.

Kết luận

Khi phân tích giá trị của công ty, chúng ta không thể dựa vào một số liệu duy nhất để định giá đầy đủ.

Không có một phương pháp định giá nào phù hợp với mọi tình huống, nhưng bằng cách biết các đặc điểm của công ty, bạn có thể chọn một mô hình định giá phù hợp nhất với tình huống đó. Ngoài ra, các nhà đầu tư không nên chỉ sử dụng một phương pháp. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ thực hiện một số định giá để tạo ra một loạt các giá trị có thể có hoặc trung bình tất cả các định giá thành một. Với phân tích chứng khoán, đôi khi vấn đề không phải là công cụ phù hợp cho công việc mà là bạn sử dụng bao nhiêu công cụ để có được những hiểu biết khác nhau từ các con số.

Tại bài viết này chúng ta chưa đề cập đến phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu vì nó khá phức tạp và sẽ được chia sẻ ở bài viết tiếp theo. Sử dụng một số phương pháp định giá trong số phương pháp định giá ở trên, chúng ta tính đến nợ của một cổ phiếu, thu nhập và chất lượng thu nhập của công ty, cũng như lợi nhuận của nó. Thị trường chứng khoán luôn luôn có sự biến động. Giá trị của một công ty có thể dao động và vì vậy đây là lý do tại sao chúng ta nên tin rằng các chỉ số trên là hữu ích nhất.

Cuối cùng, bạn không cần phải tính toán theo cách thủ công theo các công thức như trên, các trang web và App đầu tư, chẳng hạn như VCSC, sẽ tự động tính sẵn các tỷ lệ trên của cổ phiếu, do đó giúp bạn tiết kiệm thời gian và có được số liệu chính xác nhất.

Powered by Froala Editor