Lưu ký chứng khoán là gì?

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của Khách hàng, giúp Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký trên hệ thống Tài khoản lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Phân biệt chứng khoán lưu ký và chứng khoán chưa lưu ký

Chứng khoán chưa lưu ký là chứng khoán khi Khách hàng muốn sở hữu phải giao dịch trực tiếp với tổ chức phát hành (TCPH), tồn tại dưới hình thức sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ( Bao gồm quyền nhận cổ tức, quyền thưởng cổ phiếu, quyền mua, esop…). Chứng khoán chưa lưu ký giao dịch và quyền lợi cổ tức được thực hiện thông qua TCPH.

Ví dụ: 

Chứng khoán lưu ký là chứng khoán đã được lưu ký và tồn tại dưới hình thức dữ liệu điện tử, tích hợp vào tài khoản đầu tư chứng khoán của Khách hàng trên cơ sở đăng ký ở Công ty chứng khoán hoặc VSD. Khách hàng thực hiện giao dịch thông qua Sở giao dịch chứng khoán và mua bán trực tiếp trên sàn giao dịch

Ví dụ: 

Khám phá:

Quy định về lưu ký chứng khoán

  • Theo quy định, một công ty đại chúng khi bắt đầu phát hành chứng khoán đã hoặc không đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán phải được lưu ký tập trung tại VSD từ đó mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn
  • Khách hàng nắm giữ sổ cổ đông/ Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán trước khi giao dịch cần phải thực hiện lưu ký vào tài khoản mở tại Công ty Chứng khoán.

Những lưu ý khi lưu ký chứng khoán tại Vietcap 

  • Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán
  • Khách hàng có thể thực hiện lưu ký chứng khoán theo một trong 02 phương thức sau:

Lưu ký trực tiếp tại Vietcap

Khách hàng đến trực tiếp Phòng Dịch vụ khách hàng Vietcap để thực hiện lưu ký chứng khoán.

 

Lưu ký qua bưu điện

Nếu Khách hàng không thể sắp xếp thời gian đến Vietcap , Khách hàng có thể thực hiện gửi hồ sơ lưu ký qua bưu điện tới Trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch của Vietcap .

 

 

Các bước lưu ký chứng khoán

  • Số chứng khoán lưu ký được hạch toán theo đúng loại chứng khoán của Khách hàng đang sở hữu, loại chứng khoán có thể là tự do chuyển nhượng, hạn chế chuyển nhượng hay chờ giao dịch
  • Khách hàng lưu ký Sổ cổ đông hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng phải kê khai số lượng cổ phần chịu thuế TNCN đầu tư vốn (5%) khi thực hiện lưu ký tại Vietcap . (Khách hàng tham khảo tại đây )
  • Vietcap sẽ thực hiện thủ tục lưu ký và thông báo kết quả lưu ký cho Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian điều chỉnh thông tin - nếu có).
  • Vietcap không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ trong quá trình vận chuyển qua đường bưu điện.

Powered by Froala Editor