Đăng ký

Để đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh: 

1- Trường hợp dành cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán: lần đầu khách hàng đến mở tài khoản chứng khoán với Vietcap , trong bộ hồ sơ mở mới tài khoản (Tham khảo tại đây) nhà đầu tư ký chọn dịch vụ Giao Dịch chứng khoán phái sinh là hoàn tất việc có tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh.2- Trường hợp bổ sung Hợp đồng giao dịch chứng khoán phái sinh: đối với khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap , nhưng trước đó chưa đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh thì có thể ký bổ sung  "Giấy Đề nghị Đăng Ký Dịch Vụ Bổ Sung". Khách hàng có thể liên hệ nhân viên Môi giới để được hỗ trợ. Hoặc tải file hợp đồng HD DK DICH VU BO SUNG.pdf  ký và gửi về Vietcap . Powered by Froala Editor