Đăng ký

1-Trường hợp dành cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán:

  • Khách hàng mở tài khoản chứng khoán  tại Vietcap, trong bộ hồ sơ mở tài khoản (Tham khảo tại đây) khách hàng ký chọn dịch vụ Đăng ký mở Tài khoản giao dịch Ký quỹ là hoàn tất việc đăng ký giao dịch ký quỹ.

https://vietcap.com.vn/api/cms-api/uploads/froala/images/ky%20quy.JPG

2-Trường hợp bổ sung Hợp đồng giao dịch ký quỹ:

  •  Khách hàng đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại Vietcap, trước đó chưa đăng ký tài khoản giao dịch ký quỹ thì có thể ký bổ sung "Giấy Đề nghị Đăng Ký Dịch Vụ Bổ Sung". Khách hàng liên hệ nhân viên Môi giới để được hỗ trợ. Hoặc tải file hợp đồng HD DK DICH VU BO SUNG.pdf ký và gủi về Vietcap  

3-Danh mục ký quỹ của Vietcap : 

Danh muc ky quy 21.11.2021.pdf 

Danh muc ky quy 07.02.2022.pdf

Danh muc ky quy 03.03.2022.pdf

Danh muc ky qua 07.2022.pdf

Danh muc ky quy 08.2022.pdf

Danh muc ky quy 10.2022.pdf

Danh muc ky quy 19.10.2022.pdf

Danh muc ky quy 09.11.2022.pdf 

Danh muc ky quy 30.11.2022.pdf

Danh muc ky quy 09.12.2022.pdf 

Danh muc ky quy 22.03.2023

DSMargin 01.06.2023.pdf 

DSMargin 12.06.2023.pdf

DSMargin 07.08.2023.pdf 

DSMargin 31.08.2023.pdf 

DSMargin 24.10.2023.pdf 

DSMargin-27.11.2023.pdf Powered by Froala Editor

Nhà đầu tư có thể rút tiền từ tài khoản chứng khoán về tài khoản ngân hàng cá nhân của chính mình. (Tham khảo thao tác online)

Để đăng ký mới hoặc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận chuyển khoản tiền, nhà đầu tư tải file TKNH.pdf  điền đầy đủ thông tin và gửi về cho Môi giới Vietcap hỗ trợ tài khoản.

Lưu ý: Một nhà đầu tư đăng ký tối đa 2 tài khoản ngân hàng để rút chuyển tiền.

Powered by Froala Editor