Nội dung trọng tâm của chủ đề này, các diễn giả chia sẻ về góc nhìn vĩ mô của “sóng” ngành tiêu dùng và cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu: FPT, MWG, SAB & MSN. Ngoài ra, chương trình cũng chia sẻ thêm những nhận định khách quan dưới góc độ phân tích cơ bản & phân tích kỹ thuật về các công ty khác của ngành tiêu dùng tại Việt Nam.

Chúng tôi hy vọng qua buổi hội thảo này, Quý nhà đầu tư đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về góc nhìn đánh giá và các phân tích chuyên sâu về ngành tiêu dùng, đặc biệt là 4 mã cổ phiếu hàng đầu: FPT, MWG, SAB & MSN.

Khách mời chia sẻ:

Anh Vũ Minh Đức - Trưởng phòng cao cấp phòng Nghiên cứu & Phân tích 

Anh Đào Danh Long Hà - Chuyên viên cao cấp phòng Nghiên cứu & Phân tích 

Chị Huỳnh Thu Hà - Chuyên viên phòng Nghiên cứu & Phân tích 

Tải ngay tài liệu: Sóng ngành cùng VCSC_ Chủ đề 3_ Ngành Tiêu dùng.pdf


Powered by Froala Editor