Chuỗi webinar "Sóng ngành cùng Vietcap" chủ đề: "Tổng quan ngành bán lẻ tại Việt Nam và triển vọng tăng trưởng năm 2023" nghiên cứu ngành bán lẻ khi nền kinh tế phục hồi, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng cao và kỳ vọng bứt phá mùa mua sắm cuối năm. Cơ hội đầu tư cho nhóm cổ phiếu ngành bán lẻ trở nên thuận lợi. Webinar diễn ra trên Zoom, đội ngũ phân tích hàng đầu Vietcap nghiên cứu và đánh giá chi tiết ngành bán lẻ.

Khách mời chia sẻ:

Anh Vũ Minh Đức - Phó Giám đốc phòng Nghiên cứu & Phân tích

Anh Hoàng Nam - Trưởng phòng cao cấp Nghiên cứu & Phân tích

Chị Huỳnh Thu Hà - Chuyên viên phân tích phòng Nghiên cứu & Phân tích


Powered by Froala Editor