Nội dung trọng tâm của chủ đề này, các chuyên gia phân tích của Vietcap chia sẻ về góc nhìn vĩ mô và xu hướng thị trường trong năm 2022. Ngoài ra, chương trình cũng chia sẻ thêm những nhận định khách quan và khuyến nghị đầu tư vào các ngành cảng biển & ngành bảo hiểm với triển vọng tăng trưởng so với các ngành khác mà Vietcap đang theo dõi.

Chúng tôi hy vọng qua buổi hội thảo này, Quý nhà đầu tư đã có thêm nhiều thông tin hữu ích về góc nhìn đánh giá và các phân tích chuyên sâu về thị trường chứng khoán trong thời gian tới, đặc biệt là ngành cảng biển & ngành bảo hiểm.

Khách mời chia sẻ:

Anh Vũ Minh Đức - Trưởng phòng cao cấp phòng Nghiên cứu & Phân tích

Chị Hoàng Thúy Lương - Trưởng phòng Nghiên cứu & Phân tích

Anh Thái Nhựt Đặng - Chuyên viên cao cấp phòng Nghiên cứu & Phân tích

Chị Huỳnh Thị Hồng Ngọc - Chuyên viên phòng Nghiên cứu & Phân tích

Tải ngay tài liệu: Sóng ngành cùng VCSC_ Chủ đề 5_ Giải nhiệt khi thị trường đỏ lửa.pdf

Powered by Froala Editor