toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

VST - MUA - Giá mục tiêu 32.000 đồng - Cập nhật

Phân tích doanh nghiệp

28/05/2010

Chúng tôi thực hiện báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Vận tải & Thu ê tàu biển Việt Nam (VST) và đưa ra khuyến nghị MUA cho mục đích đầu tư ngắn và trung hạn, mức giá mục tiêu là 32.000 đồng/cp, tương ứng với P/E 2010 là 7,7x và EV/EBITDA là 5,5x.
Tags: VST

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center