toggle icon
logo text
logo symbol
toggle icon
Quay lại

VCF - KHÔNG KN - Cơ hội từ thị trường cà phê - Báo cáo giới thiệu

Phân tích doanh nghiệp

27/01/2011

Công ty cổ phần Vinacafe Biên Hòa sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/01/2011. Sau đây là bài báo cáo giới thiệu cổ phiếu Vinacafe Biên Hòa (VCF).
Tags: VCF

Tư vấn nhanh và chính xác nhất, gọi ngay: (+84) 2 8888 2 6868

/en/research-center